Bài viết này hướng dẫn các bạn tự thay nhớt máy và lọc nhớt xe Raider 150. Vô cùng dễ làm.
Theo khuyến cáo của nhà sản xuất Suzuki thì trong 1000km đầu tiên, Raider 150 cần phải được thay nhớt và lọc nhớt. Thời gian sau thì sau 2000 – 3000km thay nhớt máy; 6000km thay lọc nhớt. Như vậy là sau 2 hoặc 3 lần thay nhớt máy thì thay lọc nhớt.

Nếu có điều kiện thì sử dụng loại dầu nhớt chính hãng tốt hơn. Bài viết này, sẽ hướng dẫn thay nhớt Castrol Power 1 15W40 (API SL, JASO MA2) hoặc các loại khác tương đương là quá đủ. Chỉ 109.000 đồng cho chai Castrol Power 1 15W40 1L và 99.000 đồng cho chai Castrol Power 1 15W40 0.8L. Chai 800ml để dùng dần sau này khi cần bù thêm nhớt cho mỗi lần thay cả nhớt máy và lọc nhớt.

* Hướg dẫn cách tự thay nhớt máy và lọc nhớt Raider 150:

Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 1
Chuẩn bị
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 2
Bước 1
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 3
Vị trí ốc xả nhớt
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 4
Dùng chìa khóa 14
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 5
Tháo ốc xả nhớt
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 6
Nhớ kiếm cái thau lớn hơn 1 tí để ko bị tràn nhé
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 7
Bắt đầu chú ý nhé
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 8
xong bước 3
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 9
Bước 4
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 10
Các bạn có thể giữ lại vòng O-ring này nếu thích
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 11
Bạn tự tay làm sẽ thấy thích thú hơn là nhờ thợ
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 12
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 13
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 14
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 15
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 16
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 17
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 18
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 19
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 20
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 21
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 22
Hướng dẫn cách thay nhớt xe raider 150 - 23

Chúc các bạn đam mê DOHC tự tay chăm sóc tình yêu của mình.

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.